Tập phim:

Nếu Xem Phim Bị Lỗi Chọn Server H.PRO Thank All !

Nội dung phim

Câu chuyện xoay quanh một phi vụ đánh cắp một kho báu

từ kho tiền an toàn nhất thế giới bên trong Ngân hàng Tây Ban Nha .

Một nhà khảo cổ học Hàng hải đã lấy một kho báu từ một con tàu chết đuối,

nhưng chính phủ Tây Ban Nha đã thu giữ nó

và khóa nó trong một hầm chứa bên trong Ngân hàng Tây Ban Nha

. Một đội do Walter Moreland thành lập cố gắng đột nhập vào ngân hàng và đánh cắp kho báu từ hầm.

Siêu Trộm - The Vault

Mở rộng...