Vua Bọ Cạp 1 – The Scorpion King (2002) Trailer
Xem phim
Tập phim:

Nếu Xem Phim Bị Lỗi Chọn Server H.PRO Thank All !

Nội dung phim

Hơn 5.000 năm trước, ở Trung Đông có một thành phố mang tên Gomorrah.

Trong thành phố, ai cũng khiếp sợ và phục tùng Memnon (Steven Brand),

một thủ lĩnh độc tài quen cai trị bằng bạo lực. Với tham vọng trở thành một vị vua của các huyền thoại,

Memnon nung nấu ý định chinh phục các bộ lạc sống trên sa mạc bao quanh thành phố.

Nhà độc tài luôn giành thắng lợi trên chiến trường,

bởi bên cạnh ông ta có một nhà tiên tri kiệt xuất tên Cassandra

người có khả năng nhìn thấy tương lai. Nhờ có Cassandra mà lãnh thổ của Memnon

được mở rộng với tốc độ khủng khiếp.

The Scorpion King (2002)

In ancient Gomorrah, thousands of years before the Pyramids,

the remaining free nomadic tribes are forced to form an uneasy alliance to put an end to mighty King Memnon’s reign of tyranny.

One of the few survivors and the last of the Akkadians, the brave assassin,

Mathayus, is entrusted with the impossible task of executing Memnon’s fortune-telling sorceress,

Cassandra, only to find himself up against a seemingly indestructible evil army. Now, with the help of his new powerful allies, including the great warrior, Balthazar, Mathayus returns to the legendary city to infiltrate Memnon’s impenetrable fortress in the desert and exact his revenge. Is Mathayus destined to be the next Scorpion King? Written by Nick Riganas

Mở rộng...