Trường An Phục Yêu
Xem phim
Vietsub
VIETSUB VIP
  • Full HD
VIETSUB VIP2
  • Full HD

Nếu Xem Phim Bị Lỗi Chọn Server H.PRO Thank All !

Nội dung phim

Trường An Phục Yêu VietSub,

Mộ của Diên Đông tiền thủ lĩnh Lục Kỵ Ty Trường An gặp phải kẻ trộm,Huyễn Tẫn Châu trấn áp yêu vương bị trộm đi, khiến thành Trường An khắp nơi đều là yêu quái, dân chúng lầm than. Đại nội tổng quản Ngư công công mang theo Mã Ba, Vương Gia Cát, Lôi Yến của Lục Kỵ Ty đi trấn áp yêu quái và tìm kiếm Huyền Tẫn Châu, đồng thời lên một âm mưu kinh thiên.

Kill The Monster (2021)

The tomb of Yandong, the former leader of Chang’an Liuqisi, encountered a tomb thief, and Xuan Mizhu, which suppressed the demon king, was stolen. Master Yu ordered Liuqisi to suppress the group of monsters and pursue the mysterious beads, and planned a A terrifying conspiracy. The tomb thief escaped to an inn, but Xuan Mizhu was accidentally eaten by chef Li Changan. In order to save the people of Chang’an, Gongsunyu, his beloved lover, Li Chang’an passed many tests and entered Liuqisi, and finally he was put to death and reborn, launching the mysterious power of Xuan Mizhu to destroy demons.

Mở rộng...